LKG3

Năm 2019

46854f4acfa436fa6fb5

Tháng 8/2019: Chương trình Đại lễ cầu siêu tại chùa Trung Kính Hạ, tổ chức cho hơn 1000 người tham dự.
67763759 2461994170700117 2066561902888091648 n
Tháng 9/2019: Chương trình Vầng trăng yêu thương cho hơn 200 bệnh nhi tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương.
69572646 2393289137560787 3160679133344694272 o
Và trong năm 2019 vừa qua, hơn 12.000 xuất cháo đã được phát, 48 tuần không ngừng nghỉ. Đó là những nỗ lực, bền bỉ, cẩn thận của đội nấu không quản sớm hôm, đó là sự chu toàn, ân cần của đội vận chuyển và phát cháo.
46854f4acfa436fa6fb5