Lịch sử hoạt động


Tháng 8/2019: Chương trình Đại lễ cầu siêu tại chùa Trung Kính Hạ, tổ chức cho hơn 1000 người tham...

Đọc tiếp

Thành lập Học viện Thiền quốc tế IMA – Học viện phi lợi nhuân hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo và...

Đọc tiếp

Thành lập “Trung tâm dưỡng sinh Thiền Việt”, thuộc Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người. Master...

Đọc tiếp

Thành lập CLB “Thiền Việt” – Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người bổ nhiệm Master Lê Thái...

Đọc tiếp

Thành lập CLB “Thiền dưỡng sinh năng lượng Hà Nội”

Đọc tiếp