Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 6.2022

KHÓA HỌC THIỀN OFFLINE

Khóa họcThời gianKhai giảngLink
Xin Linh Khí - Côn Sơn, Kiếp BạcĐi trong ngày22/05Đăng ký
Cơ Bản Offline - Đình Võng Thị (Tây Hồ)Thứ 3 & Thứ 6
18h30 - 20h
17/05Đăng ký
Cơ Bản Offline - Chùa Liên Hoa (Định Công)Thứ 2 & Thứ 5
18h30 - 20h
16/05Đăng ký
Cơ Bản Offline - Chùa Văn Phú (Hà Đông)Thứ 3 & Thứ 6
18h30 - 20h
17/05Đăng ký
Cơ Bản Offline - Chùa Cự Linh (Long Biên) Thứ 4 & Thứ 6
18h30 - 20h
25/05Đăng ký
Cơ Bản Offline - Times CityCơ Bản Offline - Chùa Cự Linh (Long Biên) 25/05Đăng ký
Câu Lạc Bộ Offline18h30 - 20hĐăng ký
Khóa họcThời gianKhai giảngLink
Sống Khỏe (Sáng)Thứ 4 & Thứ 6
9h30 - 11h
24/05Đăng ký
Sống Khỏe (Tối)Thứ 4 & Thứ 6
19h - 20h30
24/05Đăng ký
Chuyên Sâu - Hỗ trợ trị liệu Trầm cảm + Chuông Xoay (sáng)Thứ 2 - 4 - 6
9h30 - 11h
30/05Đăng ký
Chuyên Sâu - Hỗ trợ trị liệu Trầm cảm + Chuông Xoay (tối)Thứ 2 - 4 - 6
19h - 20h30
30/05Đăng ký
Khóa họcThời gianKhai giảngLink
Chuyên Sâu - Hỗ trợ trị liệu trầm cảm, mất ngủ, rối loạn lo âu (HV Mới) - Quận 29h30 - 10h30Liên tụcĐăng ký
Chuyên Sâu - Chuông Cân Bằng - Quận 29h - 10hLiên tụcĐăng ký
Chuyên Sâu - Chuông Trị Liệu - Quận 212h30 - 16hLiên tụcĐăng ký
Workshop - Miễn phí18h30 - 21hĐăng ký
Thiền du lịch - Dã ngoại8h - 16hĐăng ký
Hỗ trợ trị Covid 19Đăng ký
Khóa họcThời gianKhai giảngLink
Cơ Bản - Quận 1 (Sáng)Thứ 2 - 4 - 6
9h - 10h
04/05Đăng ký
Cơ Bản - Quận 1 (Tối)Thứ 3 - 5 - 7
18h30 - 19h30
05/05Đăng ký
Xin Linh Khí - Chùa Bửu Long (Quận 9)8h - 15h07/05Đăng ký
Cơ Bản - Quận Tân PhúThứ 2 - 4 - 6
19h - 20h
16/05Đăng ký
Cơ Bản - Quận 2Thứ 3 - 5 - 7
9h - 10h
17/05Đăng ký
Câu Lạc Bộ - Quận 1Thứ 2 - 4 - 6
18h30 - 19h30
16/05Đăng ký
Khóa họcThời gianKhai giảngLink
Cơ Bản - Chùa Hàng Kênh18h - 19h30Liên tụcĐăng ký
Câu Lạc Bộ - Đền Cổ, Lạch TrayLiên tụcĐăng ký
Câu Lạc Bộ - Chùa Hàng KênhLiên tụcĐăng ký

KHÓA HỌC THIỀN ONLINE

Khóa họcThời gianKhai giảngLink
12 Ngày Chiến Thắng Trầm Cảm20h - 21h1510/05Đăng ký
Cơ Bản OnlineSáng 5h45 - 6h45
Tối 21h - 22h
25/05Đăng ký
Khóa họcThời gianKhai giảngLink
Chào Ngày Mới5h45 - 6h30Liên tụcĐăng ký
Trận Pháp Hoa Sen21h45 - 22h30Liên tụcĐăng ký
Câu Lạc Bộ SángSáng 2,4,6
6h - 7h
Liên tụcĐăng ký
Câu Lạc Bộ TốiTối 3,5,7
21h - 22h
Liên tụcĐăng ký
Khóa họcThời gianKhai giảngLink
Hỗ trợ trị liệu trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ20h - 21h45Liên tụcĐăng ký
Thanh Lọc Tâm - Thể - Trí20h - 21h4504/05Đăng ký
Tạo Kết Giới Năng Lượng20h - 21h45Liên tụcĐăng ký