Khóa học online

ONLINE

Học Online Qua Zoom

Hình thức Khai giảng Thời lượng Thời gian

Học online qua Zoom

16/11

12 buổi
Thứ 2-4-6

Lớp sáng: 5h45-6h30

Lớp tối: 21h-22h

ĐĂNG KÝ HỌC ONLINE
Cta Thien Doanh Nghiep Thien Viet