Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ giảng viên tiêu biểu của Thiền Việt với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy Thiền

Master Lê Thái Bình

Chuyên gia huấn luyện Thiền tại Việt Nam và cộng đồng quốc tế

15 năm kinh nghiệm thực hành và giảng huấn Thiền ở Việt Nam & cộng đồng quốc tế, Master Lê Thái Bình được hội đồng khoa học và trưởng các bộ môn về năng lượng dưỡng sinh của Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người đánh giá...

Giảng viên cao cấp

Lê Anh Sơn

Kinh nghiệm giảng dạy: 8 năm tại các lớp thiền cộng đồng trên địa bàn Hà Nội và các lớp chuyên sâu như trị liệu Trầm cảm và rối loạn lo âu.

Giảng viên cao cấp

Phạm Thu Hằng

GIẢNG VIÊN PHẠM THU HẰNG Tốt nghiệp Cử nhân Hoá Đại học Hà Nội. Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Shihao Huấn luyện viên thiền chuyên sâu Chữa lành - Tâm lý Chứng nhận chuyên viên Trị liệu cột sống Chứng nhận HLV Thiền Cao Cấp - Thiền dưỡng sinh...

Giảng viên chuyên sâu

Nguyễn Thị Thanh Mai

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm tại các lớp thiền cộng đồng trên địa bàn Hà Nội và các lớp chuyên sâu như trị liệu Trầm cảm và rối loạn lo âu.

Giảng viên chuyên sâu

Phan Lan Phương

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm tại các lớp thiền cộng đồng trên địa bàn Hà Nội và các lớp chuyên sâu như trị liệu Trầm cảm và rối loạn lo âu.

Giảng viên chuyên sâu

Đinh Hoàng Kim Qui

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 năm tại các lớp thiền cộng đồng trên địa bàn Hà Nội và các lớp chuyên sâu như trị liệu Trầm cảm và rối loạn lo âu.

Giảng viên chuyên sâu

Nguyễn Vân

Kinh nghiệm giảng dạy 3 năm tại các lớp thiền cộng đồng trên địa bàn Hà Nội và các lớp chuyên sâu như trị liệu Trầm cảm và rối loạn lo âu.

Giảng viên

Nguyễn Ngọc Thanh

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm tại các lớp thiền cộng đồng trên địa bàn Hà Nội.

Giảng viên

Đoàn Phương Thuỳ

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm tại các lớp thiền cộng đồng trên địa bàn Hà Nội và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Giảng viên

Trương Xuân Dũng

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm tại các lớp thiền cộng đồng trên địa bàn Hà Nội và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Giảng viên

Nguyễn Văn Trí

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm tại các lớp thiền cộng đồng trên địa bàn Hà Nội và cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Giảng viên

Nguyễn Đức Thắng

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 năm tại các lớp thiền cộng đồng trên địa bàn Hà Nội.