Bí ẩn về các thiền sư bất hoại sau khi chết?

 20/11/2017   Nội Dung 

Bí ấn tại sao nhục thể của các vị thiền sư cao tăng không bị hủy hoại trong tư thế ngồi thền cho đến này vẫn còn là một ...