Hướng dẫn tư thế ngồi thiền phù hợp khi thiền định

 01/12/2017   Nội Dung 

Tư thế ngồi thiền được các đạo sĩ tu hành cổ Ấn Độ phát hiện và còn lưu lại đến ngày nay. Nếu bạn là người mới học bạn ...
Top 10 danh sách người nổi tiếng thế giới thực hành ...

 23/11/2017   Nội Dung 

Ngồi thiền là một phương pháp nuôi dưỡng tinh thần, làm cho cơ thể hòa nhịp cùng tâm hồn cô đọng tất cả vào làm một. ...
Ngồi thiền giúp có sức khỏe tốt như thế nào?

 21/11/2017   Nội Dung 

Ngồi thiền theo quan niệm truyền thống là một việc mà các nhà sư ngồi tĩnh tâm để suy nghĩ những việc xảy ra trong ngày. ...
Tổng hợp tất cả trường phái thiền trên thế giới

 21/11/2017   Nội Dung 

Qua nhiều năm phát triển và thay đổi ngồi thiền dần trở thành một thói quen gắn liền với cuộc sống. Có nhiều trường phái ...
Thiền là gì

 27/10/2017   Nội Dung 

Thiền là gì và vì sao ngồi thiền có ảnh hưởng đến đời sống con người qua nhiều thập kỉ, vì sao trong thời kì hiện đại ...
Thiền mật tông là gì

 17/10/2017   Nội Dung 

Thiền mật tông vận dụng tất cả phương diện của thân tâm con người. Ngang qua thiền quán chúng ta có thể làm sáng sạch và ...
thiền tăng sự tập trung

 13/10/2017   Nội Dung 

Ngồi thiền tăng sự tập trung soát tâm trí vô cùng hiệu quả và có thể phòng chống được nhiều bệnh nguy hiểm. Thiền có rất ...
Chữa bệnh bằng phương pháp ngồi thiền dưỡng sinh chữa bệnh

 11/10/2017   Nội Dung 

Ngồi thiền dưỡng sinh chữa bệnh là phương pháp thiền định hấp thu năng lượng vào trong cơ thể, nó khác với nhiều trường ...
Thiền quán tưởng

 06/10/2017   Nội Dung 

Thiền quán tưởng niệm Phật, theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, là quán tưởng cảnh giới Tây phương cùng chư Phật, Bồ tát ở Cực ...
Chùm ảnh hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu ...

 07/09/2017   Nội Dung 

Đức Phật ngồi thiền dưới cây bồ đề ngài đã thấu triệt giáo lý và đạt đến trạng thái siêu vượt tam giới (Dục, Sắc và Vô ...
Phương pháp ngồi thiền đúng cách tránh được các rủi ro

 28/08/2017   Nội Dung 

Ngồi thiền đúng cách mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người nhưng không phải ngồi thế nào cũng ...
Ngồi thiền đem lại nhiều lợi ích quan trọng cho trẻ em

 28/08/2017   Nội Dung 

Trẻ em có thể đạt được rất nhiều nếu áp dụng ngồi thiền sớm . Nếu bắt đầu sớm, trẻ sẽ có nhiều hơn để đạt được khi chúng ...