Top 10 danh sách người nổi tiếng thế giới thực hành ...

 13/09/2017   Thiền Việt 

Ngồi thiền là một phương pháp nuôi dưỡng tinh thần, làm cho cơ thể hòa nhịp cùng tâm hồn cô đọng tất cả vào làm một. ...
Chùm ảnh hành trình cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu ...

 07/09/2017   Thiền Việt 

Đức Phật ngồi thiền dưới cây bồ đề ngài đã thấu triệt giáo lý và đạt đến trạng thái siêu vượt tam giới (Dục, Sắc và Vô ...
Tổng hợp tất cả trường phái thiền trên thế giới

 01/09/2017   Thiền Việt 

Qua nhiều năm phát triển và thay đổi ngồi thiền dần trở thành một thói quen gắn liền với cuộc sống. Có nhiều trường phái ...
Phương pháp ngồi thiền đúng cách tránh được các rủi ro

 28/08/2017   Thiền Việt 

Ngồi thiền đúng cách mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người nhưng không phải ngồi thế nào cũng ...
Ngồi thiền đem lại nhiều lợi ích quan trọng cho trẻ em

 28/08/2017   Thiền Việt 

Trẻ em có thể đạt được rất nhiều nếu áp dụng ngồi thiền sớm . Nếu bắt đầu sớm, trẻ sẽ có nhiều hơn để đạt được khi chúng ...
5 lý do tại sao trẻ em cần ngồi thiền ngay bây giờ

 26/08/2017   Thiền Việt 

Bạn có biết rằng ngồi thiền thường xuyên rất có lợi ích đối với sự phát triển tinh thần, tình cảm và trí tuệ của con ...
Lý giải khoa học về ngồi thiền tác động đến não và hành ...

 26/08/2017   Thiền Việt 

Ngồi thiền nhiều người nghĩ nó chỉ giành cho người lớn các vị sư mà không biết được rằng nhiều nơi trên thế giới đã áp ...
3 phương pháp xóa bỏ mọi tạp niệm trong đầu khi ngồi thiền

 23/08/2017   Thiền Việt 

Để có thể xóa bỏ tạp niệm trong đầu khi ngồi thiền bạn phải tìm được sự thoải mái trong tinh thần và bình tĩnh trong ...
Trung tâm dưỡng sinh Thiền Việt khai giảng lớp thiền sơ cấp

 04/03/2017   Thiền Việt 

 TRUNG TÂM DƯỠNG SINH THIỀN VIỆT THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI KHAI GIẢNG LỚP HỌC THIỀN SƠ CẤP ...