Ba viên ngọc quý – Tam Bảo

 22/09/2017   Nội Dung 

Tam bảo được hiểu rằng là ba ngôi báu giúp người bảo vệ và hướng người tu tập đến giác ngộ, giải ...
7 quy tắc cần biết khi lễ Chùa ngày mùng 1 âm lịch

 26/02/2017   Thiền Việt 

Đi lễ là một nét đẹp tâm linh cũng là một liệu pháp tinh thần cho mỗi người. Để phát huy hết được giá trị của văn hóa ...