Ngồi thiền giúp có sức khỏe tốt như thế nào?

 21/11/2017   Nội Dung 

Ngồi thiền theo quan niệm truyền thống là một việc mà các nhà sư ngồi tĩnh tâm để suy nghĩ những việc xảy ra trong ngày. ...
Tổng hợp tất cả trường phái thiền trên thế giới

 21/11/2017   Nội Dung 

Qua nhiều năm phát triển và thay đổi ngồi thiền dần trở thành một thói quen gắn liền với cuộc sống. Có nhiều trường phái ...
5 phương pháp ngồi thiền hiệu quả cho cuộc sống

 23/09/2017   Nội Dung 

Nếu phương pháp ngồi thiền của bạn không phù hợp với bạn, bạn có thể thử môt số phương pháp như này để tăng hiệu quả. ...
Hướng dẫn ngồi thiền an toàn tại nhà bằng phương pháp ...

 29/08/2017   Nội Dung 

Ngồi thiền đem lại rất nhiều lợi ích nhưng ngồi không đúng phương pháp sẽ lại nhiều hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe nên ...
Hướng dẫn ngồi thiền đúng phương pháp tại nhà

 29/08/2017   Nội Dung 

Bạn có biết cách ngồi thiền đúng phương pháp ? Ngồi thiền liệu có đơn giản chỉ là ngồi? Có rất nhiều câu hỏi mà bạn muốn ...