thienviet_keygroup

TẦM NHÌN – SỰ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức tiên phong trong việc đưa Thiền đến gần gũi hơn nữa với cuộc sống đời thường. Đưa Thiền đến từng trường học từ mẫu giáo đến đại học, đưa Thiền trở thành một hoạt động hàng ngày trong mỗi gia đình Việt.

SỨ MỆNH

Góp phần nâng cao sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất cho mỗi cá nhân và cộng đồng thông qua các hoạt động giàu tính nhân văn lấy tình yêu thương làm cốt lõi.thienviet_logo

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

(Tôn chỉ hoạt động) ( Văn hóa CLB)
Yêu thương: Tình yêu thực sự không hướng tới bất kỳ ai riêng biệt mà nó chỉ là hương vị của bạn, trường năng lượng của bạn. Nó là điều tự nhiên khi bạn Tìm được chính mình. Giống như hương thơm hoa hồng toả xung quanh nó, Tình yêu bao quanh con người đó. Tình yêu như vậy bên ngoài cái thiện và cái ác, nó siêu việt lên trên sự mâu thuẫn bên trong của tình yêu thông thường. Hãy sống trong hương thơm của Tình yêu khi bạn tham gia Trung Tâm Dưỡng Sinh Thiền Việt.

Đoàn kết:   Đề cao sự đoàn kết, sự phối hợp, lắng nghe, tin tưởng và thấu hiểu của mỗi thành viên trong Trung Tâm Dưỡng Sinh Thiền Việt trong các hoạt động của CLB.
Niềm tin:  Niềm tin tạo lên sức mạnh. Toàn thể thảnh viên  Trung Tâm Dưỡng Sinh Thiền Việt hoạt động dựa trên Niềm tin xuất phát từ tình yêu thương vô điều kiện.