Bát Chánh Đạo con đường duy nhất dẫn đến giải thoát

Định nghĩa về Bát Chánh Đạo là con đường chân chánh có tám nhánh của Đức Phật Thích Ca hướng chúng sinh có cuộc sống hạnh phúc, cao thượng.

bat chanh dao
Con đường chân chánh có tam chi hướng chúng sinh đến cuộc sống hạnh phúc, cao thượng

Đức Phật đã đặt ra con đường tám bước cho những người theo Ngài và tuyên bố rằng bằng cách đi theo con đường này, họ có thể chấm dứt những đau khổ của họ.

Bát Chánh Đạo là con đường chân chánh được đặt ra bởi Đức Phật giúp chúng sinh đạt được trạng thái Niết bàn bằng cách giải phóng anh ta khỏi những chấp trước và ảo tưởng, từ đó giúp anh ta hiểu chân lý hướng đến một đời sống cao thượng và hạnh phúc hơn. Con đường này sẽ giúp phát triển về cả đạo đức và tinh thần của mình. Bát chánh đạo gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định (nền tảng chính của Thiền Định).

1. Chánh kiến – Nhận biết đúng đắn

Đức Phật muốn những người theo ngài thấy và hiểu được bản chất tạm thời của các ý tưởng thế giới và tài sản, giúp họ hiểu rằng chỉ có thể đạt được sự cứu rỗi chỉ khi họ thực hành nghiệp lành. Dẫn nối chúng sinh nhận thức sáng suốt, không còn vướng bụi của tà kiến, vọng chấp.

2. Chánh tư duy – Tư tưởng đúng đắn

Đức Phật nói rằng chúng ta làm những gì là vì những gì chúng ta nghĩ. Những gì xảy ra trong tâm trí của chúng ta (quá trình suy nghĩ của chúng ta) quyết định hành động của chúng ta. Do đó, phải có những suy nghĩ chân chánh, theo con đường tư tưởng đúng không trái với lẽ phải, có lợi cho mình và cho mọi người. Để có ý định đúng hay tư duy đúng, một người nên ý thức được mục đích hay vai trò của mình trong cuộc sống và thương xuyên nghiên cứu những lời dạy của đức Phật.

3. Chánh ngữ – Lời nói chân thật

Đức Phật mong muốn những người theo ông phải nói sự thật, tránh những lời phỉ bang, nhục mạ và kiềm chế ngôn ngữ làm tổn hai đến người khác. Có thể tránh được những từ khắc nghiệt gây phiền toái hoặc xúc phạm người khác trong khi vẫn giữ được sự thanh tịnh.

4. Chánh nghiệp – Hành động đúng đắn

Hành xử hòa bình và hài hòa; Theo Đức Phật hành động đúng phải phù hợp với các nguyên tắc sau:

– Duy trì sự hòa hợp với con người -luôn giữ an bình

– Hành động có lương tâm, đạo đức

– Không làm tổn hại đến danh dự, nghề nghiệp, tài sản và tính mạng người khác

5. Chánh mạng – Sống đúng đắn

Sống một cách chân chánh bằng những nghề nghiệp lương thiện, chính đáng bằng công sức của mình và không xâm hại đến lợi ích của người khác.

Bằng cách đặt ra hướng dẫn này, Đức Phật khuyên những người theo Ngài phải kiếm được bánh mì và bơ một cách công bình, mà không cần đến các hoạt động phi pháp và bất chính. Ngài không mong đợi những người theo mình lợi dụng loài người hoặc động vật khác để tư lợi bản thân.

6. Chánh Tịnh Tấn – Nỗ Lực Đúng Đắn

Đức Phật tin rằng bản chất con người áp đặt những hạn chế không cần thiết trong tâm trí vào những thời điểm, làm cho họ chứa những suy nghĩ xấu. Vì vậy, chúng ta phải đào tạo tâm trí của mình để suy nghĩ đúng hướng nếu chúng ta muốn trở thành con người tốt hơn. Một khi chúng ta kiểm soát được suy nghĩ của chúng ta và thay thế những điều khó chịu bằng những điều tích cực, chúng ta sẽ đi đúng hướng.

Làm những việc tốt, giúp đỡ người khác. Quyết tâm ngăn ngừa, loại bỏ điều ác và thường xuyên tăng cường phước đức và kiến thức bản thẩn

7. Chánh Niệm

Chánh Niệm cùng với Chánh Định tạo thành nền tảng cho thiền định của Phật giáo. Đức Phật mong muốn các tín đồ của mình tập trung tinh thần vào cảm xúc, năng lực tinh thần và khả năng của họ trong khi tránh xa những ham muốn thế gian và những phiền nhiễu khác. Từ những sai lầm đã qua trong quá khứ mà tránh tiếp tục mắc phải và quan sát hiện tại, tương lai. Chánh niệm đề cập đến khả năng dùng cái trí để nhìn thấy mọi thứ, để không bị dẫn dắt bởi sự tham lam, oán giận, giận dữ và vô minh.

8. Chánh Định – Tập Trung Đúng

Nguyên tắc thứ tám được đặt ra bởi Đức Phật là nền tảng cho thiền định. Chánh Định là tập trung một cách chính đáng, vào một vấn đề chính đáng đúng với chân lý. Tất cả các khía cạnh này đều đã nêu trong Tứ Diệu Tánh vì nếu không có phương pháp thiền định thích hợp, một cá nhân không thể tiến tới mức cao hơn.