Ba viên ngọc quý – Tam Bảo

Tam bảo được hiểu rằng là ba ngôi báu giúp người bảo vệ và hướng người tu tập đến giác ngộ, giải thoát.

ba vien ngoc quy tam bao
Tăng một trong Tam Bảo

Trở thành một Phật tử là quy y Tam Bảo. Tam Bảo gồm Phật, Pháp và Tăng. Trong thiền định phật giáo, nếu chúng ta có tỉnh thức, có hiểu biết và yêu thương thì mỗi chúng ta đều có một vị phật.

Viên ngọc quý thứ nhất: Phật

Đức Phật là một người có thật đã sống cách đây nhiều thế kỷ trước với tên gọi Thích ca Mâu ni, là một vị thái tử thuộc dòng họ Thích ca. Ngài chính là người đầu tiên đã giác ngộ và truyền dạy những giáo pháp là nền tảng khai sinh của đạo Phật. Phật bảo là đấng giác ngộ, là người tìm ra nối đi cho sự giải thoát, xóa bỏ những đau khổ trong cuộc sống.

Viên ngọc quý thứ hai: Pháp

Pháp là lời phật dạy. Pháp cũng có thân, là các giáo lý, con đường dẫn đến sự giải thoát. Như các bạn đã thấy, ý nghĩa của pháp thân rất đơn giản. Pháp thân nghĩa là lời dạy của Phật, là những hiểu biết giáo pháp, là còn đường của sự hiểu biết và tình thương đưa con người đạt được sự giác ngộ, đạt đến sự giải thoát.

Viên ngọc quý thứ ba: Tăng

Tăng là những người nguyện sống trọn cuộc đời thực hành theo giáo pháp của đức Phật, hướng đến sự giải thoát, sự giác ngộ. Tăng là những người tu tập, tấm gương sáng về làm việc đúng theo lời Phật dậy và truyền đạt lại cho những người khác.

Ý nghĩa của việc đó là bằng cách tìm nhà của tôi trong Phật, Pháp và Tăng, tôi có thể giải phóng bản thân khỏi những điều kiện mù quáng và nhận ra bản chất thật, với sự chân thành và cam kết.
Không có các bạn thì Pháp lấy ai để được hành trì. Pháp phải được hành trì bởi một ai đó. Không có các bạn thì Tăng thân cũng không thể có được. Vì Vậy khi nói: “Con về nương tựa Phật”, ta cũng nghe: “Phật về nương tựa con”. “Con về nương tựa Pháp”, Pháp về nương tựa con”. “Con về nương tựa tăng”, “Tăng về nương tựa con”